Senzorická integrácia

Nová SENZORICKÁ MIESTNOSŤ

Čo je senzorická integrácia?

Je to schopnosť mozgu prijímať jednotlivé zmyslové informácie a integrovať ich v jeden celok. Tento proces je veľmi dôležitý pre celkové vnímanie sveta, učenie a taktiež výrazným spôsobom ovplyvňuje sociálne správanie. Koncept senzorickej integrácie podľa Jean Ayres sa orientuje na diagnostiku a terapiu vestibulárneho, proprioceptívneho a taktilného systému. Pri správnom používaní pojmu „senzorická integrácia“ by sme teda vždy mali uvažovať iba o týchto troch zmyslových systémoch.

TERAPIA V CENTRE FASCINUJÚCE DETI:

Frekvencia návštevy: 1 x týždenne, 50 min. Cena = 30 EUR/stretnutie

Viac o Senzorickej integrácii nájdete TU.

Ďalšie aktuality