Pozvánka na stretnutie k medzinárodnému dňu FASD

Milí priatelia, pozývame vás

na stretnutie

k Medzinárodnému dňu FASD   

9. 9. 2019

Téma: Teenageri

PROGRAM: 16:00 – 20:00, vstup voľný

 

  • 16:00 - 17:30  PhDr. Petra Winnette PhD: Mozog a puberta
    Prednáška o tom ako funguje mozog v puberte. Je vhodná pre rodičov, odborníkov a aj teenagerov.

PhDr.Petra Winette PhD založila a riadi Inštitút rodinnej starostlivosti Natama v Prahe. Zaoberá sa raným neurobiologickým vývinom, vzťahovou väzbou, adverzným raným vývinom a vývinovou traumou. Je certifikovaným terapeutom v USA v metóde Pesso Boyden System Psychomotor, Dyadickej vývinovej psychoterapii a terapie zameranej na vzťahovú väzbu. Napísala a publikovala niekoľko kníh v tomto obore. Má rozsiahlu a dlhodobú terapeutickú prax. Počas rokov vyškolila veľkú skupinu českých a slovenských terapeutov v metóde dyadickej vývinovej psychoterapii a stále túto metódu rozvíja. V súčasnosti sa okrem terapuetickej a pedagogickej praxe zameriava na neurobiologický vývin mozgu a správanie a výskum.

  • 18:00 - 18:30  2 živé príbehy: Mamy s deťmi (16 r. a 12 r.) s FASD

Adoptívna a pestúnska mama porozprávajú svoje príbehy o tom, aké to je vychovávať dieťa s FASD.

  • 18:45 - 19:45 Moment to Moment (USA) – dokumentárny film o adolescentoch s FASD s titulkami SK.

Film je o reálnych teenageroch s FASD prestrihávaný odbornými vstupmi lekárov a odborníkov v téme FASD. Vo filme je jasne vysvetlené, čo spôsobuje pitie alkoholou počas tehotenstva, aký to má vplyv na deti, čo to robí s deťmi v puberte a ako sa s tým vysporiadavajú rodičia, ktorí majú deti s FASD v adpocii, alebo pestúnstve.

Tešíme sa na vás !

Stretnutie sa bude konať u nás v Centre diagnostiky a terapie Fascinujúce deti, Račianska 80, Bratislava.

Prosím, potvrďte účasť na: tomanova@fascinujucedeti.sk

Vstup je voľný, bude aj občerstvenie.

 

Ďalšie aktuality