ROZHÝB SVOJE ZMYSLY!

ROZHÝB SVOJE ZMYSLY!  

S radosťou Vám oznamujeme, že v lete 2019 otvárame hrové doobedia pre deti vo veku 5 až 7 rokov u nás v centre Fascinujúce deti. Pôjde o tréning senzorickej integrácie, grafomotoriky, fonematického uvedomovania, zrakového, sluchového a priestorového vnímania, čo sú všetko potrebné zručnosti na učenie, čítanie, písanie a počítanie. Doobedia budú prebiehať v našej SENZORICKEJ MIESTNOSTI v Cvernovke. Za náplň programu pre vaše deti zodpovedajú odborníčky Mgr.Soňa Pekarovičová – špeciálna pedagogička a Bc.Lenka Beniaková – liečebná pedagogička, ktoré majú absolvovaný výcvik v senzorickej integrácii a venujú sa v praxi deťom s poruchami senzorickej integrácie, učenia, správania, deťom s dyspraxiou, ADD, ADHD, FASD a iné.

INDIVIDUÁLNA KONZULTÁCIA: Je možné po absolvovaní hrových doobedí si dohodnúť individuálnu konzultáciu s odborníčkami a dozvediať sa viac o Vašom dieťati.

PRIHLASOVANIE: beniakova.lenka@gmail.com. Maximálna kapacita: 8 detí. Kto sa skôr prihlási, ten má rezervované miesto.

V ponuke sú 2 turnusy: 22.-.26. júl a 12.-.16.august od pondelka do piatku v čase 9:00 – 12:00. Príchod detí bude od 8:30 do 9:00 a odchod detí bude od 12:00 do 12:30. Obed nie je súčasťou hrových doobedí. Bude zabezepčená voda, ovocie a ľahké občerstvenie v rámci desiaty.

Cena za 1 turnus: 100€.

Ďalšie aktuality