SLUCHOVÝ TRÉNING BENAUDIRA

Pripravujeme kurz BENAUDIRA

Individuálny sluchový tréning

Cieľom BENAUDIRA -sluchového tréningu je vyvážiť a prispôsobiť centrálne sluchové spracovanie pravidelným počúvaním individualizovaného tréningového CD s hudbou, rečou a inými špecifickými zvukmi. Týmto spôsobom sú pozitívne ovplyvňované rôzne problémy ako napr. dyslexia, centrálne sluchové poškodenie, poruchy pozornosti/hyperaktivity, poruchy reči a iné.

Náš tím expertov pozostáva z rôznych odborníkov ako logopédi, liečební pedagógovia a ergoterapeuti, špecialisti na neurofyziologický vývin a iní. Vedúcim odborníkom je Holger Raddatz , ktorý vás veľmi rád oboznámi s rôznymi možnosťami  využitia sluchového tréningu.

Viac o metóde Benaudira sa dozviete TU.

Ďalšie aktuality