BENAUDIRA

SLUCHOVÝ TRÉNING BENAUDIRA

Pripravujeme kurz BENAUDIRA

Individuálny sluchový tréning

Cieľom BENAUDIRA -sluchového tréningu je vyvážiť a prispôsobiť centrálne sluchové spracovanie pravidelným počúvaním individualizovaného tréningového CD s hudbou, rečou a inými špecifickými zvukmi. Týmto spôsobom sú pozitívne ovplyvňované rôzne problémy ako napr. dyslexia, centrálne sluchové poškodenie, poruchy pozornosti/hyperaktivity, poruchy reči a iné.

Slovenčina