Morov reflex

Morov reflex

Morov reflex vzniká v maternici počas prenatálneho vývinu. Pri pôrode je plne prítomný. Zaniká medzi 4. – 6. mesiacom života. Radíme ho medzi základné reflexy spojené s vestibulárnym systémom.

Foto: Morov reflex

Prvotná reakcia tohto reflexu je úniková. Morov reflex je dôležitý pri prvom nádychu po pôrode a po narodení je jeho úlohou privolať matku, ak sa vyskytne v blízkosti nejaké nebezpečenstvo. Novorodenec je po narodení úplne odkázaný na matku, jediné, čo vie, je privolať pomoc hlasným plačom. Ak sa teda vyskytne nejaký stimul v okolí bábätka, aktivuje sa Morov reflex. Prejavuje sa rozhodením rúk a nôh, následným krikom alebo plačom a potom schúlením. Morov reflex je rekciou na nejaký stimul. Môže to byť dotykový stimul, vizuálny, zvukový alebo náhla strata stability. Pri normálnom vývine Morov reflex vymizne približne v 4 mesiacoch po narodení, pričom je nahradený dospelšou, zrelšou reakciou na strach, tzv. „Startle“ reflexom. Startle reflex je charakteristický prvotným zľaknutím, ale vzápätí na to si dieťa vizuálne skontroluje okolie a identifikuje zdroj nebezpečenstva. Ak žiadne nebezpečenstvo nehrozí, dieťa ignoruje daný stimul a vráti sa k pôvodnej činnosti.

Kým nie je Morov reflex nahradený týmto zrelším - Startle reflexom, vždy pri náhlom stimule sa zapína reakcia, a to ešte predtým, ako sú vyššie mozgové centrá schopné zanalyzovať situáciu a vytvoriť adekvátnu odpoveď. Deti, u ktorých stále pretrváva tento reflex, zvyknú bývať veľmi senzitívne na akékoľvek stimuly. Aj na úplne jemné podnety majú neprimerane veľké reakcie. Tieto deti sa prejavujú nezrelým správaním a majú ťažkosti s odfiltrovaním nežiaducich podnetov v prostredí preplnenom na rôzne stimuly, čo spôsobuje zmyslové preťaženie u dieťaťa a to má vplyv na jeho pozornosť a správanie.

Symptómy pri pretrvávajúcom MOROVOM reflexe :

 • Neprimeraná reakcia na podnet
 • Nevoľnosť pri cestovaní pretrvávajúca po puberte
 • Oslabená rovnováha a koordinácia
 • Ťažkosti s chytaním lopty na blízku vzdialenosť
 • Stimulus bound efekt – problém s vytesnením vizuálnych podnetov
 • Hypersenzitivita na zmyslové podnety
 • Citlivosť na svetlo – oneskorená reakcia zreničiek na svetlo
 • Častá únava vyplývajúca z rýchleho a častého nabudenia pri vyvolaní Morovho reflexu a s tým spojené časté produkovanie adrenalínu
 • Oslabená pozornosť – ľahká vyrušiteľnosť
 • Neistota
 • Úzkosť
 • Strach z náhlych zmien
 • Oslabené adaptačné zručnosti na zmeny
 • Hanblivosť
 • Vyhýbanie sa kontaktným športom
 • Zrýchlené dýchanie pri strese
 • Oslabená regulácia energie: dieťa je buď veľmi nabudené alebo vyčerpané
 • Slabá regulácia emócií
 • Svalové a psychické napätie
 • Znížená sebaistota, ktorá sa môže prejaviť buď ako silná závislosť na ostatných, alebo ako snaha o kontrolu a manipuláciu druhých
 • Tendencia trpieť v zmyslovo preťaženom prostredí