Interdisciplinary team

 

Našou snahou je pracovať v tíme rôznych odborníkov a pozerať tak na klienta komplexne. Náš tím tvoria interní zamestnanci, ale aj externí spolupracovníci.

Interní zamestnanci:

Mag. Peter Šimkovic - Finančný riaditeľ a spoluzakladateľ centra Fascinujúce deti, o.z., kontakt

 

Mgr. Petra Šteinecker – liečebný pedagóg, Benaudira terapeut, spoluzakladateľka centra Fascinujúce deti, o.z., kontakt

 

Mgr. Zuzana Tomanová – pedagóg, INPP a Benaudira terapeut, spoluzakladateľka centra Fascinujúce deti, o.z., kontakt

 

Mgr. Ivan Vyskočil – psychológ, EMDR terapeut,  lektor kurzov Rešpektovať a byť rešpektovaný, web: https://www.ivan-vyskocil.sk/kontakt

 

Mgr. Zuzana Petrincová – sociálny pracovník, poradca v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti, kontakt

 

Bc. Lenka Beniaková – liečebný pedagóg, kontakt

 

Bc. Eliška Valkovičová - liečebný pedagóg, kontakt

 

Externí spolupracovníci:Hore

MUDr. Martina Paulínyová - pedopsychiater, EMDR terapeut

MUDr. Eva Katrlíková - pedopsychiater

MUDr. Karin Viestová – neurológ, DFNsP

Mgr. Zuzana Zimová – špeciálny pedagóg, psychoterapeut