Knihy a manuály na stiahnutie

Na stiahnutie

Manuály pre učiteľov, rodičov a odborníkov detí s FASD:

         

AKO POROZUMIEŤ ŽIAKOM S FASD

 UNDERSTANDING FASD

WHAT EDUCATORS NEED TO KNOW ABOUT FASD

Publikácie o FASD:

NUTRIČNÁ INTERVENCIA PRE DETI S FASD

Čo by som chcel, aby ľudia vedeli o FAS

10 Mýtov o FASD

Kniha o pochopení detí v náhradnej starostlivosti a ťažšie zvládateľných detí:

Bryan Post: From FEAR to LOVE /preklad do SK 

MUDr.M.Paulinyová"Kniha Od strachu k láske je pravratným krokom vpred na poli poznania a pochopenia duše dieťaťa. Kniha prepája hlbokú skúsenosť autora s najnovšími objavmi neurologických a neuropsychiatrických vied."