Odporúčané knihy

Odporúčané knihy:

  Malgorzata Klecka: FAScinujúce deti

   Malgorzata Klecka: Dieťa sa FASD, Diferenciálna diagnostika a základy terapie

Klecka Malgorzata

Návrat s podporou Ministerstva zdravotníctva vydal 2 publikácie medzinárodne uznávanej špecialistky Malgorzaty Kleckej o deťoch s fetálnym alkoholovým syndrómom (FAS) a o deťoch s rôznymi ťažkosťami z fetálneho alkoholového spektra porúch (FASD) a o možnostiach pomoci. Publikácie, prvé svojho druhu na Slovensku, prispievajú k základnému vysvetleniu, k odbornej diagnostike a k vytvoreniu efektívnej siete pomoci deťom, ktorých prenatálny vývin poznačil alkohol.

   Sally Goddard Blythe MSc.: Dieťa v rovnováhe

  Pavel Kopřiva, Jana Nováčková, Dobromila Nevolová, Tatjana Kopřivová: Respektovat a být respektován

  Markhamo Laura: AHA! Rodičovství Jak přestat křičet a začít žít s dětmi v harmonii 

  Peter A.Levine a Maggie Klineová: Trauma očima dítěte