Aktuality

ROZHÝB SVOJE ZMYSLY!   S radosťou Vám oznamujeme, že v lete 2019 otvárame hrové doobedia pre deti vo veku 5 až 7 rokov u nás v centre Fascinujúce deti. Pôjde o tréning senzorickej integrácie, grafomotoriky, fonematického uvedomovania,...
Senzorická integrácia
Čo je senzorická integrácia? Je to schopnosť mozgu prijímať jednotlivé zmyslové informácie a integrovať ich v jeden celok. Tento proces je veľmi dôležitý pre celkové vnímanie sveta, učenie a taktiež výrazným spôsobom ovplyvňuje sociálne...
Spoločné riešenie každodenných situácií pomocou prístupu REŠPEKTOVAŤ A BYŤ REŠPEKTOVANÝ. Na jar 2019 organizujeme opäť seminár REŠPEKTOVAŤ A BYŤ REŠPEKTOVANÝ. Môžete sa prihlásiť tu: tomanova@fascinujucedeti.sk  TU JE PROGRAM...
Pripravujeme kurz BENAUDIRA Individuálny sluchový tréning Cieľom BENAUDIRA -sluchového tréningu je vyvážiť a prispôsobiť centrálne sluchové spracovanie pravidelným počúvaním individualizovaného tréningového CD s hudbou, rečou a inými...