Propagačné videá

Deň otvorených dverí v centre Fascinujúce deti 2016
Medzinárodný deň povedomia o FASD - 9. September
Čo je senzorická integrácia?
Diskusia: Ako sa žije deťom s FASD?
Vzťahová väzba