CHRYSALIS Diagnostika

chrysalis

Diagnostika Chrysalis

Diagnostika neurovývinového profilu Chrysalis je komplexným pohľadom na dieťa.Ide o jedinečný systém diagnostiky vyvinutý našim interdisciplinárnym tímom.Snažíme sa hľadať príčiny, ktoré spôsobujú ťažkosti dieťaťa. Výstupom je podrobná správa s výsledkami a odporúčaniami pre rodiča i školu. Na základe rozhovoru a vzájomnej dohody sú na výber tieto 3 typy diagnostiky Chrysalis:

  • Chrysalis NEUROVÝVINOVÝ PROFIL – v celkovom trvaní od 9:00 – 15:00. V toto čase sa vám plne budú venovať traja odborníci. Najobsiahlejšia časť diagnostiky je testovanie funkčnej časti CNS – centrálnej nervovej sústavy: INPP testovanie a BHRG model -  pozostáva z testov na reflexy, koordináciu, rovnováhu  a motoriku, testy na dysdiadochokinézu, na mozoček, zmyslové vnímanie, vnímanie telesnej schémy zrakové a sluchové testy (Benaudira), exekutívne funkcie

Zároveň sa sleduje emočná stránka dieťaťa, sociálne zručnosti, vzťahová väzba, prípadná traumatizácia a iné. Výhodou tejto diagnostiky je, že počas testovania dieťaťa súčasne rodič pracuje s rodičom, spoločne hľadajú riešenia ťažkostí. Podrobné informácie dostupné TU.(cena 300€)

  • Chrysalis NEUROVÝVINOVÝ PROFIL (skrátená forma) – V celkovom trvaní 3 hodín pracujú s dieťaťom 2 odborníci. V tomto čase sa testujú výhradne telesné funkcie dieťaťa, konkrétne ide o testy z pohľadu INPP, BHRG a Benaudira. Nepracuje sa s rodičom a neskúmajú sa psychologické a emočné vplyvy na vývin dieťaťa. (cena 180€)