Dyadická terapia

Dyadická terapia - terapia vzťahovej väzby

 

                                                    

Autorom dyadickej vývojovej psychoterapie je Dr. Daniel Hughes, americký detský psychológ a terapeut, ktorý pracuje s deťmi a mladými ľuďmi v adopcii viac než tridsať rokov. Vytvoril metódu a špecializovaný výcvik pre rodinných terapeutov, zameraný na liečbu porúch attachmentu a vývojovej traumy. Daniel Hughes uplatňuje princípy interakcie dospelého s dieťaťom, rodičov s dieťaťom, ktoré obsahujú: HRAVOSŤ, LÁSKU, PRIJATIE, ZVEDAVOSŤ, VCÍTENIE.

Nezávislý výskum (uskutočnený v USA) potvrdil úspešnosť tejto metódy v 65% veľmi ťažkých prípadoch, kde iné terapeutické metódy sklamali. Daniel Hughes a jeho nasledovníci sa zameriavajú na liečbu schopnosti bezpečného vzťahu a citového puta k najbližšiemu človeku.