INPP

Metóda INPP

INPP - Institute for Neuro Physiological Psychology bol založený v roku 1975 psychológom (Peter BLYTHE) v UK v Chestri s cieľom skúmať nezrelé fungovanie centrálnej nervovej sústavy v prípade porúch učenia, emocionálnych porúch a porúch správania. Odvtedy INPP vyvinulo spoľahlivú metódu s použitím originálnych neurologických testov na vyšetrenie neuromotorickej nezrelosti u detí a dospelých a vynašlo neinvazívnu liečebnú metódu na odstránenie porúch učenia, správania a emocionálnych problémov.

                      

Všetky aspekty boli predmetom dôkladného vedeckého výskumu. Výskumy o metóde INPP boli pravidelne publikované. Zdroj:http://www.inpp.org.uk/research-publications/research/

Sally Goddard Blythe MSc., psychológ, je aktuálnou riaditeľkou INPP v Chestri, UK. Pracuje s metódou INPP od roku 1988 a je autorkou niekoľkých kníh o metóde INPP.

Metóda INPP sa praktizuje vo viac ako 20 krajinách po celom svete a pomohla už zmeniť život tisíckam detí, dospelým a rodinám. Zaoberá sa deťmi a dospelými, ktorí majú oneskorený vývin centrálnej nervovej sústavy, poukazuje na súvislosť medzi primitívnymi reflexami, s ktorými prichádzame na svet, a neurovývinovým zaostávaním. S metódou INPP sa identifikujú vývinové problémy pacienta, dôkladne sa preskúma priebeh telesného vývinu a poskytne sa mozgu „druhá šanca“ napraviť nedostatky, ktoré sa vyskytli v prvotných fázach vývinu (prenatálneho a perinatálneho) a ktoré následne podkopávajú fungovanie dieťaťa v neskoršom veku.

Pravidelným cvičením sa pretvárajú nervové dráhy v CNS a tým sa zlepšuje fungovanie mozgu. Je dokázané, že mozog je plastický, to znamená, že sa dokáže pretvárať a hľadať stále nové spôsoby fungovania.

Metóda INPP je charakterizovaná cez NDD (Neuro-development delay), čo je oneskorený vývin centrálnej nervovej sústavy, ktorý je definovaný ako pretrvávanie primitívnych reflexov u dieťaťa staršieho ako jeden rok a absencia alebo neúplné rozvinutie posturálnych reflexov u dieťaťa staršieho ako 3,5 roka.

Institute for Neuro Physiological Psychology http://www.inpp.org.uk/