Úchopové reflexy

Úchopové reflexy

Plantar reflex

Vzniká v maternici v 11. týždni.

Inhibuje sa v 3 – 6 mesiacoch.

Pretrvávajúci úchopový reflex na chodidlách môže prispievať k ťažkostiam s kontrolou nad držaním tela a rovnováhou. Spôsobuje gravitačnú neistotu. Môže sa vyskytovať u detí, ktoré dlho chodia o špičkách.

Palmar reflex

Vzniká v maternici v 11. týždni.

Inhibuje sa v 3 – 6 mesiacoch.

Foto : Palmar reflex

Pretrvávajúci úchopový reflex na dlaniach môže ovplyvňovať vývoj nezávislého pohybu jednotlivých prstov a z toho vyplývajúce zručnosti ako písanie.

Symptómy pri pretrvávajúcom Palmar reflexe :

  • Slabá jemná motorika
  • Slabo vyvinutý pinzetový úchop
  • Dlane su hypersenzitívne na dotyk a tlak
  • Pohyby úst a rúk nie sú izolované, z toho môžu vyplývať problémy s artikuláciou a rečou
  • Kvôli prepojeniu rúk s ústami dieťa „rozpráva rukami“ a „píše ústami“