Čo je reflex?

Čo je reflex ?

Po prvý krát opísal reflexy v 17.storočí lekár Thomas Willis, keď použil termín „motus relfexus“ a „reflexion“, aby opísal, ako sa impulzy v nervoch v CNS vedia vrátiť späť do svalov. Pripodobnil túto automatickú odozvu k odrážajúcemu sa svetlu v zrkadle.

Existujú rôzne druhy reflexov. Hoci sa líšia v mnohých aspektoch, ich rovnakou vlastnosťou je, že sú stereotypné a konštantné. To znamená, že na rovnaký podnet odpovedajú vždy rovnako. Niektoré reflexy, ako žmurkací reflex, sú jednoduché, iné, ako prehĺtací reflex sú komplexnejšie a vyžadujú súčinnosť mnohých štruktúr. Niektoré reflexy sú riadené iba nižšími centrami CNS, miechou a mozgovým kmeňom, pričom iné, ako napr. oko-hlava upravujúci reflex (OHRR), sú riadené centrami nervovej sústavy, vrátane mozgovej kôry. Nervová sústava vykonáva veľa úloh reflexívne, čo znamená nezávisle od nášho vedomia. Tým pádom sú vyššie časti mozgu oslobodené od dohľadu nad nespočetnými dennodennými úlohami, lebo sú vykonávane reflexívne. Hoci sú reflexy vykonávané nezávisle od našej vôle, niektoré, ako reflexy zodpovedné za vyprázdňovanie močového mechúra a konečníka, môžu byť vôľou potlačené. Iné, tie, čo sú spojené s kontrolou vnútorných funkcií, sú vykonávané bez nášho vedomia. Primitívne a posturálne reflexy nám poskytujú užitočnú pomoc pri hodnotení CNS, lebo sú vývinové, v zmysle kedy majú byť aktívne, a hierarchické, v zmysle aký stupeň nervovej sústavy predstavujú.