Primitívne a posturálne reflexy

Primitívne a posturálne reflexy

Primitívne reflexy sa vyvíjajú v maternici, sú plne prítomné u novorodenca pri narodení a sú inhibované vyššími centrami vyvíjajúceho sa mozgu v prvých 6 mesiacoch života.

Postulárne reflexy sa začínajú rozvíjať po narodení a mali by byť plne rozvinuté do 3,5 roka života. Kým dosiahne dieťa školský vek, posturálne reflexy by mali byť už plne prítomné a zároveň by nemali pretrvávať primitívne reflexy.

ČO NÁM NAPOVEDAJÚ PRIMITÍVNE A POSTURÁLNE REFLEXY ?

  1. Prítomnosť primitívnych a posturálnych reflexov využívame pri identifikovaní nervového fungovania nervovej sústavy v určitých vývojových štádiách. Množstvo primitívnych reflexov sa testuje po narodení. Je to súčasť bežného neurologického vyšetrenia. Avšak málokedy sa berú do úvahy neskôr, iba v prípade podozrenia na vážny neurologický problém.
  2. Testovanie reflexov možno neskôr využiť znovu pri posudzovaní vývojového štádia dieťaťa pri nástupe do školy. V prípade testovania reflexov na staršom dieťati už treba sledovať nežiaduce pretrvávanie primitívnych reflexov a nedostatočné vyvinutie posturálnych reflexov. (diagnostika)
  3. Poznanie prítomnosti reflexov nám poskytuje indície potrebné na správne určenie stupňa intervencie, ktorú treba začať na úpravu reflexov. (liečba)
  4. Testovanie reflexov počas alebo po liečbe nám umožňuje vidieť a merať zmeny, ktoré nastali počas liečby počas celého programu. (priebežné a záverečné hodnotenie)

Počas prvého roka života detský mozog intenzívne vytvára spojenia s vyššími mozgovými centrami. Ako prebieha toto prepájanie, mozog preberá kontrolu nad primitívnymi reflexami a miesto nich nastupujú zrelšie formy vývoja, tzv. posturálne reflexy.

Posturálne reflexy sú zodpovedné za kontrolu rovnováhy, postoja a pohybu v gravitačnom prostredí. Tieto reflexy sú odpoveďou na gravitačné pôsobenie. Vývin posturálnych reflexov závisí od schopnosti dieťaťa kontrolovať si svoje telo, postoj a pohyb.

Niektoré deti nezískajú v prvom roku života úplnú kontrolu nad primitívnymi reflexami a nevyvinú sa im plne posturálne reflexy. Tieto deti potom majú ťažkosti s kontrolou pohybu, čo priamo narúša ich koordináciu, rovnováhu, jemnú motoriku a hrubú motoriku, čo následne potom vplýva na proces učenia.

Prítomnosť primitívnych reflexov môže ovplyvňovať tiež zmyslové vnímanie, môže zapríčiňovať hypersenzitivitu na niektoré stimuly a hyposenzitivitu na iné.