Skríningový dotazník

Skríningový dotazník

 

Otestujte svoje dieťa.

Skríningový dotazník pre DETI staršie ako 7 rokov.

Ak vám vyjde viac ako 7 odpovedí ÁNO, kontaktujte nás. Je tu možnosť, že vaše dieťa má NDD (Neuro-development delay), oneskorený vývin centrálnej nervovej sústavy.

DOTAZNÍK: (odpovedajte ÁNO/NIE)

1. Vyskytujú sa vo vašej najbližšej rodine poruchy učenia?

2. Vyskytli sa počas tehotenstva zdravotné alebo psychické problémy?

3. Prijalo dieťa počas tehotenstva teratogénne látky (alkohol, drogy, ťažké lieky)?

4. Prebehol pôrod neštandardne alebo trval nezvyčajne dlho? Napr. sekcia, kliešťový pôrod atď.

5. Narodilo sa dieťa viac ako 2 týždne pred termínom alebo viac ako 10 dni po termíne?

6. Vážilo dieťa pri pôrode menej ako 2300 gramov?

7. Malo dieťa v prvých týždňoch života problém s prijímaním potravy alebo udržaním potravy?

8. Bolo vaše dieťa extrémne náročné v prvých šiestich mesiacoch?

9. Preskočilo vaše dieťa vývinové štádium plazenia a štvornožkovania?

10. Začalo vaše dieťa neskoro samostatne chodiť (16 mesiacov a viac)?

11. Začalo vaše dieťa neskoro rozprávať (t.j. ak v 18 mesiacoch ešte nepoužíva jednoduché vety.)

12. Malo vaše dieťa problém so samostatným obliekaním, napríklad so zapínaním gombíkov alebo viazaním šnúrok, ešte vo veku 6-7 rokov?

13. Trpí vaše dieťa alergiami?

14. Reagovalo vaše dieťa zle na očkovania?

15. Cmúľalo si vaše dieťa palec dlhšie ako do piateho roku života?

16. Pomočovalo sa vaše dieťa, hoci len občasne, dlhšie ako do piatich rokov?

17. Býva vášmu dieťaťu zle pri cestovaní?

18. Malo/má vaše dieťa problém naučiť sa poznať čas z ručičkových hodín?

19. Trpelo vaše dieťa častými zápalmi uší, nosa, hrdla alebo zápalmi pľúc a priedušiek?

20. Trpelo vaše dieťa v prvých troch rokoch života akýmikoľvek chorobami, ktoré sprevádzali extrémne vysoké horúčky, kŕče alebo blúznenie?

21. Má vaše dieťa problém na telesnej výchove s chytaním lopty, s kotúľmi, alebo mlynskými kolami a je celkovo považované za nemotorné?

22. Má vaše dieťa problém obsedieť chvíľu v pokoji?

23. Reaguje vaše dieťa neprimerane na nečakaný zvuk?

24. Má vaše dieťa problémy s čítaním?

25. Má vaše dieťa problémy s písaním?

26. Má vaše dieťa problém odpisovať z tabule?

27. Bolo už vaše dieťa niekedy diagnostikované?

KONIEC