Spinálny Galantov reflex

Spinálny Galantov reflex

Objavuje sa v maternici v 20. týždni. Inhibuje sa do 9 mesiacov.

 

Foto: Spinal Galantov reflex

Spinal Galantov reflex napomáha:

  • Pri pôrode tým, že ovplyvňuje pružnosť v bedrách
  • V maternici pôsobí ako primitívny vodič zvuku
  • S fungovaním močového a zažívacieho traktu

Pretrvávajúci Spinal Galantov reflex sa spája s neposednosťou, s problémom udržať pozornosť a koncentráciu a v niektorých prípadoch môže oslabovať aj krátkodobú pamäť. Tiež bola nájdená súvislosť medzi týmto reflexom a pomočovaním po piatom roku života u niektorých detí. Najmä u dievčat sa tento reflex môže prejavovať nadmernou potrebou rozprávať a u chlapcov môže vyústiť do agresivity. Deti s pretrvávajúcim Spinal Galant reflexom majú často veľmi citlivú oblasť v bedrách, vadia im visačky na oblečení a opasky.

Symptómy pri pretrvávajúcom Spinal Galantovom reflexe :

  • Nepokoj, potreba byť neustále v pohybe
  • Neschopnosť pokojne sedieť
  • Problémy s pozornosťou a krátkodobou pamäťou
  • Pomočovanie
  • Nadmerné vytáčanie bokov pri chôdzi
  • Niekedy sa prejaví nekontrolovaným vyprázdňovaním stolice – Aspergerov syndróm