Symetrický tónický šijový reflex (STŠR)

Symetrický tónický šijový reflex (STŠR)

Aktivuje sa počas prenatálneho života v 30. týždni. Je nakrátko prítomný pri pôrode. Potom sa stráca a znovu sa objavuje v 8 mesiacoch.

Inhibuje sa v 11 mesiacoch.

Foto: STŠR

STŠR napomáha dieťaťu :

 • začať štvornožkovať
 • zabezpečovať vizuálny tréning na blízku vzdialenosť (akomodácia)
 • inhibovať TLR
 • vytvárať sekundárne spinálne zakrivenie chrbtice
 • vstať zo sedu do státia

Pretrvávajúci Symetrický tonický šijový reflex (STŠR) sťažuje potrebnú integráciu spodnej a vrchnej časti tela a koordináciu oko - ruka. Obe tieto zručnosti sú potrebné pri telesnej výchove. Pretrvávajúci STŠR oslabuje správne držanie tela, schopnosť sedieť v pokoji a pozornosť. (O’Dell & Cook, 1996 – Stopping Hyperactivity – A new Solution). STŠR súvisí s pomalšou vizuálnou akomodáciou (rýchlosť pri zaostrovaní na predmety, nachádzajúce sa v rozličných vzdialenostiach), ktorá môže ovplyvňovať rýchlosť a presnosť pri odpisovaní z tabule alebo z knihy a pri chytaní lopty.

Symptómy pri pretrvávajúcom STŠR :

 • Slabá integrácia spodnej a vrchnej časti tela
 • Oslabená pozornosť a koncentrácia
 • Ťažkosti naučiť sa plávať
 • Narušená koordinácia oko – ruka
 • Oslabená vizuálna akomodácia: chybovosť pri odpisovaní z tabule, problém s chytaním lopty
 • Slabšie vertikálne vizuálne sledovanie