Tónický labyrintový reflex (TLR)

Tónický labyrintový reflex (TLR)

Aktivuje sa v maternici vo flexii.

Foto: TLR vo flexii

 

TLR je plne prítomný pri pôrode v extenzii. Po pôrode napomáha dieťaťu reagovať na gravitáciu.

foto: TLR v extenzii

Pretrvávajúci TLR u staršieho dieťaťa veľmi významne ovplyvňuje svalový tonus a zasahuje do vývinu rovnovážnych (vestibulárny systém) a polohu hlavy upravujúcich reakcií, ktoré sú základom pri integrácii proprioceptívneho systému, koordinácie a kontroly očných pohybov. Stabilné očné pohyby sú základom pri zameraní a udržaní očnej pozornosti, takej dôležitej pri čítaní, písaní a matematických operáciách, hlavne ak sú čísla pod sebou v stĺpcoch.

Symptómy pri pretrvávajúcom TLR:

 • Neistá rovnováha
 • Zhrbený postoj
 • Hypotonický svalový tonus
 • Závraty
 • Nevoľnosť pri cestovaní
 • Oslabené vnímanie v priestore
 • Ľahká vyrušiteľnosť zrakovými vnemami
 • Slabá zraková konvergencia (spájanie 2 obrazov do jedného)
 • Problém so sekvenčnými informáciami
 • Oslabené vnímanie času
 • Symptómy pri pretrvávajúcom TLR v extenzii:
 • Oslabená rovnováha
 • Nesprávny postoj
 • Problém s koordináciou
 • Hypertonický svalový tonus
 • Chôdza po špičkách
 • Oslabené vnímanie v priestore
 • Znížené organizačné schopnosti
 • Problém s artikuláciou
 • Slabé vnímanie času